Sirdal med sine 1800 innbyggarar og 1554 km2 er den største kommunen i Agder i utstrekning. Sirdal grenser til Rogaland fylke og kommunane Lund, Bjerkreim, Eigersund, Sandnes og Gjesdal i vest, og til Agderkommunane Bykle, Valle, Bygland, Kvinesdal og Flekkefjord. Sirdal har det sørlegaste høgfjellsområdet og ein stor andel hytter i kommunen som i stor grad vert nytta av folk frå Rogaland. 

Kraftkommunen Sirdal har størstedelen av sine sysselsatte i offentleg forvaltning, men kraftselskapet Sira-Kvina saman med turisme har mange arbeidsplassar i kommunen. Sira-Kvina har sine hovudkontor på Tonstad som også er kommunesenteret for Sirdal kommune. På Tonstad møtast elvene Sira og Kvina i to store tunellar før kraftverket på Tonstad, som er Noreg største målt i årleg produksjon. Vatnet frå Tonstad kraftverk renn vidare i vassdraget siste kraftverk Åna-Sira som ligg i Flekkefjord kommune. I øvre Sirdal ligg eit anna stort kraftverk Tjørhom inni fjellet sør for tettstaden Tjørhom. Vatnet frå kraftverket gjennom tunellar via magasin til Tonstad. 

Fordeling av konsesjonskraft - Sirdal kommune
KraftverkVassdrag Volum i GWh
DugeSira-Kvina 5,575
TjørhomSira-Kvina 9,431
RoskreppSira-Kvina 1,160
KvinenSira-Kvina 2,493
SolhomSira-Kvina 3,141
TonstadSira-Kvina 35,236
Åna-SiraSira-Kvina 1,916
øksendaloverfSira-Kvina 0,092
TjodanTjodan 0,534
KuliFinså 1,899
OsenFinså 1,640
FinsåFinså 11,578
OftedalSira-Kvina 0,590
Totalt volum Sirdal kommune 75,285

Kjelde: Sirdal kommune, Wikipedia, NVE, SNL.