Lindesnes, Mandal og Marnardal slo seg saman til Lindesnes kommune i 2020, og vart då ein kommune med 23 000 innbyggjarar og 934 km2.

Mange tenkjer nok på Lindesnes som ein kystkommune, men etter samanslåinga med Marnardal så strekk kommunen seg langt innover i landet og har meir konsesjonskraft enn det ein kanskje skulle tru. Frå kraftverk i Mandalsvassdraget får Lindesnes 17 GWh konsesjonskraft, anten som fall-, kraftverks- eller magasinkommune. 

Fordeling av konsesjonskraft - Lindesnes kommune
KraftverkVassdrag Volum i GWh
BjellandMandal 8,080
LaudalMandal 7,379
TrylandMandal 1,713
Totalt volum Lindesnes kommune 17,172