Flekkefjord er en bykommune lengst vest i Agder med ca. 9000 innbyggjarar og 544 kmsom strekkjer seg inn i landet. Kommunen har eit stort kystbasseng med heile 7,5 km frå indre fjord til ope hav. Flekkefjord grenser til Sirdal i nord, Kvinesdal i aust og til Rogalandskommunane Sokndal og Lund i vest. 

Fordeling av konsesjonskraft - Flekkefjord kommune
KraftverkVassdrag Volum i GWh
Åna-SiraSira-Kvina 11,487
HøylandsfossFeda 0,234
Totalt volum Flekkefjord kommune 11,720