Kommune har nesten 1700 innbyggarar fordelt på 424 km2. Administrasjonssenteret er Tingvatn som ligg sør i kommunen og busetnaden er spreidd i dalføret med konsentrasjonar rundt Tingvatn og Snartemo. Hægebostad har flest sysselsatte innan industrinæringa med heile 24 %. Kommunen grenser til Åseral, Lyngdal og Kvinesdal kommunar.

Hægebostad er knytta til Mandalsvassdraget og det er her dei får sin andel konsesjonskraft frå. Tryland kraftverk ligg i Lindesnes kommune, men nyttar magasinert vatn frå Sundsvatnet på grensa mellom Lyngdal og Hægebostad. 

Fordeling av konsesjonskraft - Hægebostad kommune
KraftverkVassdrag Volum i GWh
TrylandMandal 0,221
Totalt volum Hægebostad kommune 0,221