Froland kommune er ein innlandskommune aust i Agder som grenser til Arendal, Grimstad og Birkenes i sør, Åmli i nord, i øst mot Tvedestrand og mot vest ligg kommunane Evje og Hornnes og Bygland. Den skogskledde kommunen på 644 km2 har nesten 6000 innbyggjarar og har nettopp skog- og landbruk som ei av dei viktigaste næringane. 

Kommunen er knytta til to vassdrag som gjennomskjærer det skogskledde landskapet. Bøylefoss og Evenstad kraftverk i Arendalsvassdraget og Vassfossen og Skripelandsfossen kraftverk i Tovdalsvassdraget ligg i Froland kommune.

Evenstad kraftverk i Arendalsvassdraget ligg i Nidelva i Froland kommune. Elva er oppdemd ved inntaket til stasjonen og nyttar eit fall på 17 meter. Kraftverket er den 19. største kraftstasjonen i Agder Energi konsernet.

 

Fordeling av konsesjonskraft - Froland kommune
KraftverkVassdrag Volum i GWh
RygeneArendalsvassdraget 0,011
HanefossenTovdal 1,277
EvenstadArendalsvassdraget 3,879
FlatenfossArendalsvassdraget 1,015
BøylefossArendalsvassdraget 12,787
VassfossenTovdal 2,285
SkripelandsfossenTovdal 0,175
Totalt volum Froland kommune 21,429

Kjelder: nve.no, snl.no, ae.no, Froland kommune, Wikipedia.