Agder fylke blei til då Aust-Agder og Vest-Agder fylke slo seg saman 1. januar 2020. Fylket grenser til Rogaland i vest og Vestfold og Telemark i nord og aust, måler 16 500 km2 og har i overkant av 300 000 innbyggjarar. Fylkeshovedstaden er Kristiansand. Agder fylke har totalt 25 kommunar, kor 19 kommunar har rett på konsesjonskraft og er medlem i KIKS. 

Kommunane er primærrettigheitshavar av konsesjonskrafta, inntil forbruk til alminneleg forsyning i kommunen. Den overskytande krafta vert då fordela til fylkeskommunen som er sekundærrettigheitshavar. Agder fylkeskommune tek ut kraft frå ei rekke kraftverk i ei rekke vassdrag fordi kommunane som har eit lågare forbruk enn konsesjonskraftvolum ligg spreidd. Det er kommunane Bykle, Valle, Åseral, Sirdal og Kvinesdal som har eit høgare volum enn forbruk, og det overskytande vert forvalta av Agder fylkeskommune.

Fordeling av konsesjonskraft - Agder fylkeskommune
KraftverkVassdrag Volum i GWh
RygeneArendalsvassdraget 0,503
EvenstadArendalsvassdraget 0,231
FlatenfossArendalsvassdraget 0,138
BøylefossArendalsvassdraget 0,815
HaukereiArendalsvassdraget 1,490
BerlifossArendalsvassdraget 0,411
DynjanfossArendalsvassdraget 1,140
ÅmfossArendalsvassdraget 0,070
FinndølaArendalsvassdraget 4,242
HøylandsfossFeda 1,175
KuliFinså 1,709
OsenFinså 1,476
FinsåFinså 10,420
SkjerkaMandal 39,179
HåverstadMandal 11,702
LognaMandal 7,459
Håverstad SKMandal 6,863
Skjerka SKMandal 0,532
IvelandOtra 0,482
Steinsfoss 2Otra 4,046
SteinsfossOtra 5,196
VigelandOtra 3,160
HunsfossOtra 2,288
NomelandOtra 3,279
Holen 1+2Otra 46,407
Holen 3Otra 22,078
BrokkeOtra 107,948
SkargOtra 0,826
HekniOtra 10,679
TjørhomSira-Kvina 1,896
RoskreppSira-Kvina 1,044
KvinenSira-Kvina 2,244
SolhomSira-Kvina 5,748
TonstadSira-Kvina 74,802
Åna-SiraSira-Kvina 8,873
HisvatnSira-Kvina 0,257
OftedalSira-Kvina 0,531
øksendaloverfSira-Kvina 0,083
TjodanTjodan 0,480
SaurdalUlla-Førre 37,647
KvilldalUlla-Førre 62,971
HylenUlla-Førre 8,346
Totalt volum Agder fylkeskommune 500,866

Kjelder: Agder fylkeskommune, KIKS, Wikipedia.