volefossen
Magasin

Breivatn/Sæsvatn

Magasinvolum
16,6 mill m3
Reguleringshøyde
2,5 m

Breivatn i Bykle kommune og Sæsvatn i Vinje kommune heng saman, og er starten på Otravassdraget.