Kraftverk

Hunsfoss

Konsesjonskraftvolum i KIKS
10 GWh
Produksjon
142 GWh
Fallhøgde
13,5 m