volefossen
Kraftverk

Hekni

Konsesjonskraftvolum i KIKS
18,3 GWh
Installert effekt
56 MW
Produksjon
230 GWh
Fallhøgde
38,5 m
Slukeevne
170 m3/s