Iveland kraftverk er eigentleg to kraftverk, der det fyrste starta produksjon i 1949 og det andre i 2016. Begge kraftverka har inntak i Gåseflåfjorden, men dei har to separate tunnellar. 

Iveland 1 har ein installert effekt på 43 MW og ein årsproduksjon på 340 GWh, og Iveland 2 har ein installert effekt på 44 MW og ein årsproduksjon på 140 GWh.