Gyvatn er magasin for Uleberg kraftverk, og har 3 meter reguleringshøgde. Vatnet renn vidare inn i Otra ved Hornnes, og blir dermed utnytta i alle kraftverk nedstraums Hornnes.