Longeraksvatn er magasinet til Langerak kraftstasjon, og har ei reguleringshøgde på 4 meter. Etter å ha produsert kraft i Langerak kraftverk så renn vatnet ut i Byglandsfjorden og vidare nedover Otra.