Bykle kommune ligg heilt nord i Agder med grenser til Vinje, Tokke, Sirdal, Forsand, Hjelmeland, Suldal og Valle. Kommunen på 1467 km2 har 965 innbyggjarar og to bygdesentra Hovden og Bykle. Hovden er regionens største vintersportssted og blir knytta til regionen gjennom RV9. Kommunens største inntektskjelde er vasskrafta og i konsesjonskraftsamanheng er dei ein av dei største kommunane. 

 Bykle kommune har store heieområder med store fjellvatn. I meir enn 100 år har kraftutbygging vore viktig, med sysselsetting i store prosjekt og inntekter av kraftproduksjonen. Det vert skapa store verdiar gjennom dei store fjellvatna og neddemde daler i kommunen, ikkje bare til Bykle, men også fylkeskommunen. 

I Bykle ligg store dammar spreidd i landskapet og mange av dei er turistattraksjonar. Vatnedalsdammen med ei reguleringshøgde på 140 meter er eit massivt skue, det same med dammen som går over Sarvsjuvet i Bykle bygdesentrum. Lenger inn i heiene finn ein Blåsjømagasinet, ein av dei største innsjøane i Noreg. Blåsjø er hovedmagasin for kraftverka i Ulla-Førreverka i Rogaland og det største kraftmagasinet målt i energiinnhald. 

Fordeling av konsesjonskraft - Bykle kommune
KraftverkVassdrag Volum i GWh
SaurdalUlla-Førre 39,024
KvilldalUlla-Førre 67,034
HylenUlla-Førre 8,913
DugeSira-Kvina 8,646
TjørhomSira-Kvina 8,419
TonstadSira-Kvina 31,253
Åna-SiraSira-Kvina 3,809
Holen 1+2Otra 48,130
Holen 3Otra 24,036
BrokkeOtra 79,026
IvelandOtra 8,993
NomelandOtra 3,643
Steinsfoss 2Otra 4,495
SteinsfossOtra 5,774
VigelandOtra 3,511
HunsfossOtra 2,542
HekniOtra 7,391
SkargOtra 0,452
FennefossOtra1,174
Totalt volum Bykle kommune356,266

Kjelde: Bykle kommune, snl.no, nve.no, wikipedia.no.