Brokke kraftverk vert sett i drift i 1964, då med inntakpunkt i Bykil. Seinare når kraftverket vert utbygd blei inntaket flytta til magasinet Botsvatn. 

Sjå film frå Brokke kraftverk frå Otra Kraft DA:

Kraftverket i Brokke gjev konsesjonskraft til Valle og Bykle kommunar. 

 

Les meir om kraftverket på Otra kraft sine heimesider her.