Vigelandsfoss kraftverk ligg nedanfor Hunsfoss kraftverk, og er det siste kraftverket i Otravassdraget før elva renn ut i Kristiansand.