Holen 1 og 2 hentar vatn frå Vatnedalsdammen, eit fall på 316 meter.