Kraftverk

Steinsfoss

Konsesjonskraftvolum i KIKS
23,9 GWh
Installert effekt
110 MW
Produksjon
561 GWh
Fallhøgde
57,4 m