Nomeland ligg like sør for Iveland kraftverk, og starta produksjon i 1920.