volefossen
Magasin

Skarjesvatn

Magasinvolum
1,5 mill m3
Reguleringshøyde
4 m

Skarjesvatn ligg i Bykle kommune, og dette vatnet kan pumpast opp til Store Urevatn.