Hovvatn er eit regulert vatn som hovedsakelig ligg i Valle kommune, men som har utløp til elva Finndøl i Fyresdal kommune.

Hovvatn er regulert som magasin for Haukrei og Finndøla kraftverk