Kraftverk

Finndøla

Konsesjonskraftvolum i KIKS
4,7 GWh
Installert effekt
108 MW
Produksjon
254 GWh
Fallhøgde
303 m
Antall aggregat
2