Kraftverk

Flatenfoss

Konsesjonskraftvolum i KIKS
2,35 GWh
Installert effekt
12,6 MW
Produksjon
80 GWh
Fallhøgde
10 m
Antall aggregat
2