Åmli ligger på grensa mellom Agder og Telemark. Kommunen grenser til Froland i sør, Bygland i vest, Tvedestrand og Vegårshei i aust og i nord grenser kommunen til Telemarkskommunane Fyresdal og Nissedal. I Åmli bur det 697 innbyggjarar fordela på 1130,61 skogskledde km2

Nidelva som er ein del av Arendalsvassdraget og Tovdalselva av Tovdalsvassdraget renn gjennom Åmli. I kommunen er vert for kraftverka Gjøv, Åmfoss, Jørundland og Flatenfoss. Frå Jørundland kraftverk ca to mil nord for Åmli sentrum får Åmli kommune mest konsesjonskraft med sine 8,9 GWh. Kraftverket nyttar magasinert vatn frå Nesvatn i Fyresdal kommune.

Fordeling av konsesjonskraft - Åmli kommune
KraftverkVassdrag Volum i GWh
JørundlandArendalsvassdraget 8,874
RygeneArendalsvassdraget 0,156
GjøvArendalsvassdraget 3,907
ÅmfossArendalsvassdraget 1,960
EvenstadArendalsvassdraget 0,072
FlatenfossArendalsvassdraget 1,179
BøylefossArendalsvassdraget 0,290
Totalt volum Åmli kommune 16,439

Kjelder: nve.no, snl.no, wikipedia.no, ae.no.