Kraftverk

Evenstad

Konsesjonskraftvolum i KIKS
4,2 GWh
Installert effekt
24,7 MW
Produksjon
120 GWh
Fallhøgde
17 m