Åmli-Nidelv ligg i samme bygning som Åmli-Gjøv, men utnytter vatntnet i Nidelva.