skjerka rørgate
Kraftverk

Haukrei

Konsesjonskraftvolum i KIKS
1,7 GWh
Installert effekt
16 MW
Produksjon
48 GWh
Fallhøgde
103 m