Kraftverk

Dynjanfoss

Konsesjonskraftvolum i KIKS
1,27 GWh
Installert effekt
33 MW
Produksjon
165 GWh
Fallhøgde
81 m
Antall aggregat
3