Kraftverk

Bøylefoss

Konsesjonskraftvolum i KIKS
14 GWh
Installert effekt
65 MW
Produksjon
406 GWh
Fallhøgde
62 m
Slukeevne
125 m3/s
Antall aggregat
8