Rygene kraftverk er eit elvekraftverk som utnytter fallet i Rygenefossen.

Her har det vore kraftverk sidan byrjinga av 1900-talet, men kraftstasjonen vart flytta inn i ein fjellhall på slutten av 1970-talet, og i den gamle kraftstasjonsbygningen holder nå bryggeriet Nøgne Ø til.