Kystkommunen Grimstad har omlag 24 000 innbyggjarar fordela på 303 kvm2. Landskapet i kommunen er eit kystlandskap med heier og skjærgård, og skjærgården med sine mange øyer og holmer gjør Grimstad til ein populær sommarby. 

I konsesjonskraftsamanheng er har Grimstad nesten 7 GWh konsesjonskraft som kjem frå Rygene kraftverk. Kraftverket ligg langs Nidelva i Grimstad kommune. Grensa mellom kommunane Arendal og Grimstad ligg i elva, noko som også gjev Arendal konsesjonskraft frå same kraftverk.  

Fordeling av konsesjonskraft - Grimstad kommune
KraftverkVassdrag Volum i GWh
RygeneArendalsvassdraget 6,941
Totalt volum Grimstad kommune 6,941