StyreleiarArne ThomassenAgder FK
NestleiarInger Lise Lund StulienÅseral
StyremedlemNils Olav LarsenVennesla
StyremedlemInger-Lene HålandFroland
StyremedlemGro BråtenAgder FK
StyremedlemJonny LilandSirdal
StyremedlemJorunn LossiusAgder FK
Fast møtande varaLars Tarald MyrumValle kommune

Konsesjonskraft IKS vert leia av eit styre på 7 medlemer med 3 varamedlemer i rekkefylgje. Medlemmene er valde av representantskapet for den kommunale valperioden, av desse 4 medlemer frå konsesjonskraftkommunane og 3 medlemer frå fylkeskommunen. Det skal og veljast tre varamedlem til styret. 1. varamedlem er fast møtande medlem. Representantskapet vel styreleiar og nestleiar.