StyreleiarJon-Rolf NæssBykle kommune
NestleiarGro BråtenAgder fylkeskommune
StyremedlemBjørn Gunnar BaasÅmli kommune
StyremedlemTorunn OstadAgder fylkeskommune
StyremedlemNils Olav LarsenVennesla kommune
StyremedlemBjørn RopstadAgder fylkeskommune
StyremedlemInger Lise L. StulienÅseral kommune
Fast møtande varaSigmund OksefjellKvinesdal kommune

Konsesjonskraft IKS vert leia av eit styre på 7 medlemer med 3 varamedlemer i rekkefylgje. Medlemmene er valde av representantskapet for den kommunale valperioden, av desse 4 medlemer frå konsesjonskraftkommunane og 3 medlemer frå fylkeskommunen. Det skal og veljast tre varamedlem til styret. 1. varamedlem er fast møtande medlem. Representantskapet vel styreleiar og nestleiar.