Ansattliste

  • Lena Kleven Flateland

    Konstituert dagleg leiar
    Sjå e-post
  • Sveinung Skjevrak

    Rådgjevar med ansvar for krafthandel
    Sjå e-post
  • Arne Tronsen

    Rådgjevar
    Sjå e-post