Representantar og vararepresentantar blir valde av dei respektive kommunestyra og fylkestinget for fire år av gongen. Funksjonstida fylgjer den kommunale valperioden.
Representantskapet har 21 faste representantar, fordelt med to representantar frå fylkeskommunen og ein representant frå kvar kommune. Det skal oppnamnas like mange vararepresentantar.

Representantane har fylgjande stemmefordeling: 1 GWh konsesjonskraft rekna etter alminnelege avrundingsreglar svarer til 1 stemme, men likevel slik at alle deltakarane har minst 1 stemme. Stemmene blir berekna etter volumtala per 1. januar kvart år. Representantane frå fylkeskommunen stemmer i fellesskap for det tal på stemmer fylkeskommunen har.

Medlemer i representantskapet
Agder fylkeskommuneArne Thomassen
Agder fylkeskommuneOddbjørn Kylland
ArendalRobert Cornels Nordli
BirkenesGyro Heia (Nestleiar)
Bygland Sigbjørn Fossdal
BykleTone Lise Avdal
Evje og HornnesSvein Arne Haugen (Leiar)
Flekkefjord Jan Sigbjørnsen
Froland Øyvin Froland
Grimstad Lene Langemyr
Hægebostad Lars Terje Grostøl
Iveland Terje Møkjåland
Kristiansand Ole Magne Omdal
Kvinesdal Per Sverre Kvinlaug
LindesnesEven Tronstad Sagebakken
LyngdalJan Kristensen
Sirdal Jonny Liland
Valle Steinar Kyrvestad
Vennesla Eivind Drivenes
Åmli Rakel Birkeli Søraker
Åseral Oddmund Ljosland