Votnevatni er eit magasin for Finndøla kraftverk, og for kraftverka vidare nedover Arendalsvassdraget.

Votnevatni vart gjennom oppdemminga slått saman med fleire andre vatn, slik som Midtvatn og Svånevatn.