Blåsjø ligg i tre kommunar, Bykle, Hjelmeland og Suldal, og med eit areal på over 80 km2 er det Noregs 12. største innsjø. 

Blåsjø er hovudmagasin for Ulla-Førreverka, og er eit fleirårsmagasin.