Kvilldal kraftverk ligg i Ulla-Førre vassdraget, og utnyttar 537 meter fall frå Lauvastølvatnet.