Kraftverk

Hylen

Konsesjonskraftvolum i KIKS
9,7 GWh
Installert effekt
160 MW
Produksjon
653 GWh
Fallhøgde
68 m

Hylen kraftverk ligg innerst i Hylsfjorden i Suldal kommune, og er det siste kraftverket i Ulla-Førrevassdraget.