Magasinet til Saurdal kraftverk er Blåsjø, som er det kraftmagasinet i Noreg med størst energipotensial.

Saurdal kraftstasjon har totalt fire aggregat, der to av desse også kan brukast til å pumpe vatn opp igjen i magasinet.