KIKS har sidan oppstart i 1984 utbetalt prognosen for komande år. Dette gjerast ved å sikre om lag 85% av krafta på førehand og nytte reservekapital i år kor spotprisen blir lågare enn budsjettert. Kvar deltakar får utbetalingsprognoser basert på kvar deltakars resultat og opparbeidd reservekapital.

Utbetalingsprognose for 2022
KIKS (totalt)kr. 390 000 000
Agder fylkeskommune kr. 206 000 000
Arendal kr. 3 960 000
Birkenes kr. 1 510 000
Bygland kr. 14 040 000
Bykle kr. 45 100 000
Evje og Hornnes kr. 1 580 000
Flekkefjord kr. 5 620 000
Froland kr. 10 820 000
Grimstad kr. 3 180 000
Hægebostad kr. 100 000
Iveland kr. 6 670 000
Kristiansand kr. 250 000
Kvinesdal kr. 14 300 000
Lindesnes kr. 7 550 000
Lyngdal kr. 1 350 000
Sirdal kr. 9 210 000
Valle kr. 19 400 000
Vennesla kr. 12 810 000
Åmli kr. 7 320 000
Åseral kr. 19 230 000

Opprinneleg utbetalingsprognose på kr. 213 000 000 vart vedteke av representanskapet i møte 3. desember 2021. Vedtak om ekstrautbetaling på kr. 177 000 000 for år 2022 blei vedteke i representantskapet i møte den 24. juni 2022. Total utbetaling for 2022 er kr. 390 000 000. Vi tek atterhald om feil i tabellen.