KIKS har sidan oppstart i 1984 utbetalt prognosen for komande år. Dette gjerast ved å sikre om lag 85% av krafta på førehand og nytte reservekapital i år kor spotprisen blir lavere enn budsjettert. Kvar deltakar får utbetalingsprognoser basert på kvar deltakars resultat og opparbeidd reservekapital.

Utbetalingsprognose for 2021
KIKS kr 160 000 000,00
Agder fylkeskommune kr 87 000 000,00
Arendal kr 1 680 000,00
Birkenes kr 630 000,00
Bygland kr 5 460 000,00
Bykle kr 17 600 000,00
Evje og Hornnes kr 640 000,00
Flekkefjord kr 2 430 000,00
Froland kr 3 830 000,00
Grimstad kr 1 320 000,00
Hægebostad kr 40 000,00
Iveland kr 2 690 000,00
Kristiansand kr 90 000,00
Kvinesdal kr 7 130 000,00
Lindesnes kr 2 900 000,00
Lyngdal kr 500 000,00
Sirdal kr 3 780 000,00
Valle kr 8 000 000,00
Vennesla kr 4 890 000,00
Åmli kr 2 860 000,00
Åseral kr 6 530 000,00