Redegjørelse for 2023 finn dykk her: Redegjørelse Konsesjonskraft IKS (PDF, 197KB)