2014

Konsesjonskraft IKS

Vest-Agder fylke blir med, og selskapet endrar namn til Konsesjonskraft IKS.