Kraftverk

Longerak

Konsesjonskraftvolum i KIKS
874 MWh
Installert effekt
1,3 MW
Produksjon
6,4 GWh
Fallhøgde
300 m

Longerak kraftstasjon ligg i Bygland kommune, og utnyttar eit 300 meter fall frå Longeraksvatn.