1917

Konsesjonslovane

Ordninga med konsesjonskraft var eit viktig moment ved innføringa av konsesjonslovane. Lovheimelen finn me i konsesjonslovane av 1917.