1907

Heimfallsrett

I 1907 blei det lagt fram forslag til permanente lovar, og begrepet "heimfallsrett" blei introdusert.