Eptevatn vart demma opp slik at det no er eit samanhengande magasin med det som før heitte Homstølvatn.