Skripelandsfossen kraftverk er eit elvekraftverk i Uldalsåna, men som dreg nytte av reguleringsmoglegheiten i Eptevatn, og må difor avgje konsesjonskraft til Froland kommune.