Kraftverk

Vassfossen

Konsesjonskraftvolum i KIKS
2,29 GWh
Installert effekt
5,5 MW
Produksjon
26 GWh
Fallhøgde
135 m
Antall aggregat
1