Ørevatn ligg ved utløpet av Skjerka kraftstasjon, og er inntaksmagasin for Håverstad kraftverk.