Utbyggjinga av dette magasinet har vorte utførd i fleire omgonger. I siste omgong vart betongdammane mellom det gamle Nåvatn og øvre Skjerkevatn sprengd, ein ny steinfyllingsdam i øvre Skjerkevatn vart bygd og desse to vatna vart slått saman til eit stort magasin.