Kraftverk

Solhom

Konsesjonskraftvolum i KIKS
34 GWh
Installert effekt
200 MW
Produksjon
695 GWh
Fallhøgde
210 m
Slukeevne
110 m3/s
Antall aggregat
2